لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
آشپزخانه
اطاق نشیمن
اطاق خواب
نورگیر
اطاق مطالعه
  • وضعیت نصب :
  • بر روی دیوار
  • بر روی پایه
22 "
24 "
28 "
32 "
42 "
47 "
49 "
50 "
55 "
60 "
65 "
79 "
84 "
98 "
105 "
43 "
فاصله مناسب
telegram Aparat Facebook Instagram LinkedIn
Qr Code